GT&C- no design

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

This content is only available in Hungarian. Sorry about that.

Hatályba lépés időpontja:
2020.03.15

  1. A szolgáltató neve és elérhetősége

Szolgáltató neve: The Color Run Hungary Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 68. B. ép.

Nyilvántartási száma: 01-09-334562 (Fővárosi Törvényszék)

Adószáma: 22606680-2-42

Telefonszám:

+36 20 420 2044

+36 20 316 6578

E-mail cím: help@thecolorrun.hu

Tárhely szolgáltató adatai: WEB-SERVER KFT., 4024 DEBRECEN, KOSSUTH U. 42. 2/5, INFO@WEB-SERVER.HU

a https://thecolorrun.hu/ weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

  1. A szolgáltatás igénybevétele

II.1. A szolgáltatás igénybevevője

Jelen szerződéses feltételek hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

II.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybevételével (a szolgáltatás használatával, illetve a szolgáltatásra történő regisztrációval) ráutaló magatartással tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételekben, Versenyszabályzat és házirendjében (az ÁSZF 1. sz. melléklete), továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. 

Vevő kijelenti, hogy amennyiben a szerződéskötés során más nevében jár el, úgy a szerződés megkötéséhez szükséges – a hozzájáruláson alapuló adatkezelések vonatkozásában a hozzájárulás megadására is kiterjedő – teljes körű képviseleti joggal rendelkezik és kötelezi magát, hogy a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat (különösen az ÁSZF, Adatkezelési tájékoztatók, Versenyszabályzat és házirend) és a szerződéskötéssel kapcsolatos információkat haladéktalanul az általa képviselt érintett fél rendelkezésére bocsátja.

II.3. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató weboldalán az általa szervezett „The Color Run” futófesztivál rendezvényen történő részvételt biztosító nevezési (regisztrációs) tevékenységet, valamint a rendezvényhez kapcsolódó termékértékesítést végez. A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett https://thecolorrun.hu/ oldalon (a továbbiakban: honlap) kínált rendezvényekre történő részvételt biztosító Vevői regisztrációval és a regisztrációs díj online befizetésével kapcsolatos szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás), valamint a Szolgáltató által a weboldalán értékesítésre kínált termék (a továbbiakban: termék).

III. A szerződéskötés lépései

III.1. A szerződéskötés folyamata a rendezvényre történő regisztráció esetén

A rendezvényekre történő regisztráció vonatkozásában a rendezvény részletes leírását, a részvétel ellenértékét és feltételeit a Szolgáltató honlapján elhelyezett ismertető (versenykiírás) tartalmazza. A rendezvényre történő regisztráció és így a szerződéses nyilatkozat megtétele a Szolgáltató által erre a célra fenntartott felülete (Űrlap elküldése) segítségével történik. A regisztráció az űrlap egyes sorainak megfelelő kitöltésével, ennek keretében a személyes adatok megadásával, a megrendelni kívánt szolgáltatás pontos típusának és a fizetési mód kiválasztásával, egyéb megjegyzés rögzítésével és a regisztrációs feltételek, ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, továbbá annak elküldésével történik. A regisztráció elküldése az oldalon történő regisztrációhoz kötött.

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a regisztrációs adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van ezt a megjegyzés rovatban jelezni, ahol további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (pl. számlázási adatok elírásai) a Vevő a regisztráció elküldését megelőzően a vissza gomb segítségével, a regisztráció elküldését követően pedig a Szolgáltató elérhetőségeire (pl. e-mail címére) megküldött kérésével javíthatja. 

A Vevő a „Küldés” gombbal fejezheti be és adhatja le regisztrációját, melyről 24 órán belül a regisztrált e-mail címére az elküldött megrendelésével megegyező tartalmú automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel a Szolgáltatót a fenti elérhetőségen. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

Vevő érvényes megrendeléséhez az űrlap kitöltése során vagy azt követő legkésőbb 72 órán belül rendeznie kell a részvételi díj megfizetését a Szolgáltató felé a szolgáltatás ismertetőjében, illetve az Űrlapon feltüntetettek szerint. A szerződés a felek között a részvételi díj megfizetésével jön létre, amelyre a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései – természetes személy fogyasztó vonatkozásában – abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak, illetve azt üzlethelyiségen kívül kötötték.

A nevezés elküldése ráutaló magatartásnak minősül, és fizetési kötelezettséggel járó megrendelés.

III.2. A szerződéskötés folyamata termék megrendelése esetén

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár megtekintése” menü legördítésével, illetve a hivatkozásra kattintással érhető el. A „Kosár” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére. 

A megrendelés leadása Vevői regisztrációhoz kötött. A korábban már regisztrált Vevő a Webáruház jobb felső sarkában elhelyezett felületen tud bejelentkezni az oldalra. Vevői fiókkal nem rendelkező Vevő a „Bejelentkezés” oldalon a „Fiók létrehozása” felületen vagy a megrendelésének elküldése során  kezdeményezheti a Vevői fiók regisztrációját a kért adatok megadásával. 

A megrendelés leadása a „Kosár megtekintése” jobboldali legördülő menüben lévő Fizetés gombra történő kattintással, valamint a „Kosár” oldal alján a megrendelési űrlap kitöltésével folytatható a bejelentkezést követően, illetve azzal egyidejűleg. A Vevő kiválaszthatja a szállítási módot, ellenőrizheti a kosár tartalmát a megrendelés összegét és a szállítási-, illetve számlázási adatait. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a módosításra, javításra. A megjegyzés rovatban további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően javíthatja. A regisztrációs adatok javítása a belépést követően a Webáruház jobb felső sarkában található hivatkozásra kattintással lehetséges. A Vevő a „Megrendelés elküldése” gombbal fejezheti be és adhatja le megrendelését, melyről a regisztrált e-mail címére 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09:00 -tól 17:00 óráig, legkésőbb 24 órán belül történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

III.3. A szerződésre vonatkozó adatok

A szolgáltatásra/termékre vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon tárolja. A szerződés nyelve magyar. 

  1. A szolgáltatás/termék ellenértéke és fizetési feltételek

IV.1. A szolgáltatás/termék ellenértéke és teljesítése

A szolgáltatás/termék ismertetőjében, illetve a regisztrációs/megrendelő Űrlapon a szolgáltatás/termék mellett feltüntetve található a szolgáltatás/termék ellenértéke. Az árak forintban értendők, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja. 

A szolgáltatás ellenértékének teljesítése

A Vevő a megrendelt szolgáltatás ellenértékét bankkártyával, a honlap által alkalmazott szolgáltatás segítségével vagy banki átutalással előre köteles megfizetni a szolgáltatás ismertetőjében, illetve az Űrlapon meghatározottak szerint

A termék ellenértékének teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget bankkártyával, a honlap által alkalmazott szolgáltatás segítségével vagy banki átutalással előre, illetve választása esetén utólag, a termék átvételekor készpénzben és forintban köteles megfizetni. 

Közös rendelkezések

Az ellenérték teljesítése a szolgáltatás űrlap egyes sorainak megfelelő kitöltésével, ennek keretében a személyes adatok (a bankkártya száma, a lejárati dátum és a hátoldalon található CVC kód, valamint egy működő e-mail cím) megadásával, a fizetendő díj összegével továbbá annak elküldésével történik. A Vevő a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket. 

Banki előreutalás választása esetén a Vásárló a termék vételárát a Szolgáltató MagNet Bank banknál vezetett HU64 16200010-10105838-00000000 számú számlaszámára köteles teljesíteni.

A Szolgáltató a Vevő által megfizetett összegről minden esetben számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt küld meg Vevő részére és melynek másodpéldányát a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

  1. A szolgáltatás igénybevétele, illetve a megrendelt termék átvétele

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelt szolgáltatást a Vevő a szolgáltatás ismertetőjében, illetve a regisztrációs Űrlapon meghatározott időpontban és feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatás teljes ellenértékének határidőben történő befizetését követően. A megrendelt, de igénybe nem vett vagy a Vevő által lemondott rendezvény szolgáltatás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában az ellenértéket visszafizetni.

A szolgáltatás igénybevételé, illetve a szolgáltatásra történő regisztrációval a Vevő magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Szolgáltató Versenyszabályzat és házirendjében (az ÁSZF 1. sz. melléklete) foglalt rendelkezéseket, amelyeket – mint a szolgáltatás igénybevételének feltételét – maradéktalanul köteles betartani.

A termék átvétele

A megrendelt termékek átvétele kizárólag személyesen, a rendezvény napján és helyszínén lehetséges, a versenyszabályzatban és nevezési feltételekben közzétett módon. 

  1. Panaszkezelés és kellékszavatosság

VI.1. A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait a Szolgáltató fenti elérhetőségein terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

VI.2. Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén, kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság

A megrendelt szolgáltatásra/termékre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy termékek esetén – a Vevő választása szerint – a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termék szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül – köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

VII. Az elállás és felmondás joga

VII.1. Az elállási és felmondási jog gyakorlásának módja, határideje

Vevő a megrendelt szolgáltatásra felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. l) pontja alapján nem gyakorolhatja. 

VII.2. A Vevőt megillető elállási/felmondási jog gyakorlásának akadályai

Az elállás/felmondás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A fogyasztó nem gyakorolhatja továbbá elállási/felmondási jogát, ha a szolgáltatás tárgya szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

VIII. Felelősség kizárása

VIII.1. A Szolgáltatón kívül álló okból bekövetkezett károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a weboldala, a regisztrációs űrlap használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért. Nem felel továbbá a szolgáltatás helyszínét biztosító szolgáltató érdekkörében bekövetkezett károkért vagy az általa nyújtott szolgáltatásokért, a szolgáltatásból eredő esetleges károkért. A Szolgáltató nem felel továbbá a Szolgáltató Versenyszabályzat és házirendjében (az ÁSZF 1. sz. melléklete) meghatározott károkért.

VIII.2. A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott Vevői adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

  1. Egyéb rendelkezések

X.1. Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója a https://thecolorrun.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ hivatkozáson érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

X.2. Szerzői jog

A Szolgáltató weboldalán és regisztrációs űrlapján elhelyezett tartalom, az oldalak külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. Az oldalak bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

X.3. A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

X.4. Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, fogyasztónak minősülő Vevő esetében az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződés vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Vevő és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b), illetve a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) illetékességét.

X.5. Joghatóság és illetékesség kikötése

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2020.03.15 napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: https://thecolorrun.hu/dokumentumok/aszf.pdf (letölthető pdf!)

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.