GT&C

GT&C

Részvételi, nevezési feltételek, jogi felelősségi nyilatkozat egészségkárosodás esetén
és a szerzői jogok használatával kapcsolatban, általános szerződési feltételek

Érvényes: 2019. január 01-től

Minden nevező, résztvevő, önkéntes és egyéb munkatárs köteles figyelmesen elolvasni a nevezési feltételeket és szabályokat, mielőtt benevez és/vagy részt vesz a The Color Run eseményére.

A nevezés elküldése ráutaló magatartásnak minősül, és fizetési kötelezettséggel jár.

A nevezéssel minden nevező, résztvevő kinyilatkoztatja, elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszabályokat, házirendet, és a rendezvény helyszínéül szolgáló Margitsziget saját házirendjét, jogi nyilatkozatokat. Ezzel elismerik, mindenre kiterjedően nyilatkozzák, hogy megismerték és mindenre kiterjedően elfogadják a nevezési feltételeket, a rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt. A rendezvényen résztvevő, nevező kinyilatkozza, hogy megfelelő a fizikai felkészültége,  egészségi állapota megfelel a rendezvényen való részvétel feltételének (megfelelő fizikai felkészültséggel és egészségügyi állapotban áll rajthoz), és elfogadja, hogy a rendezvény szervezői, tulajdonosai bármelyik résztvevő, nevező egészségkárosodásáért (törés, zúzódás, ficam, lábsérülés…, stb.), továbbá szabadtéri rendezvény sajátosságából adódóan esetleges napszúrás, nem megfelelő folyadékpótlás (amiről szervező nem köteles gondoskodni) okozta rosszullét esetén, továbbá vakondok, kullancsok és egyéb, akár egészségre ártalmas fertőzéseket is terjesztő rovarok is előfordulhatnak, így az általuk okozott egészségkárosodásért, vagy az eseménnyel összefüggésben keletkezett káraikért (színpor folthagyása ruházaton, egyéb eszközökön, eszközökben meghibásodás okozása…, stb.), a Margitsziget területén megrendezésre kerülő egyéb programokra és/vagy csak Margitszigetre kilátogató személyekhez köthető károkért a rendezvény szervezőivel, tulajdonosaival, rendezvénnyel összefüggésbe hozható dolgozókkal szemben nem kezdeményezhet semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem érvényesíthet, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetőek erre, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetnek. A nevezési feltételeket ennek ismeretében, akár a fentiekben nem említett, de a The Color Run eseménnyel összefüggésbe hozható történések tudatában elfogadják. A weboldalon található feltételeket elfogadják.

 1. Fizetési határidő: a nevezés napjával együtt legkésőbb 48 órán belül meg kell történjen a díjfizetés. Rendezvény bankszámlájára el nem utalt, azon átutaltként-, befizetettként meg nem jelent, vagy készpénzben ki nem egyenlített nevezéseket, megrendelés napjával együtt 48 órát követően külön értesítés nélkül töröljük. A nevezés lemondására nincs lehetőség. Semmiféle visszatérítés nem jár a befizetett nevezési díjból.
  A nevezés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.
 2. Ezúton kijelentem és nyilatkozom arról, hogy elmúltam 18 éves, amennyiben még nem töltöttem be a 18. életévemet, az egyik szülőm, gyámom, vagy pedig jogi képviselőm is tud és beleegyezett a rendezvényen való részvételemről, vállalva ezzel minden esetleges következményt. Nincs súlyos betegségem, nem szenvedtem balesetet, továbbá nem szenvedek személyiségzavartól, vagy egyéb rendellenességtől, amely valamilyen módon korlátozhatják a The Color Run rendezvényen való részvételemet. Kijelentem, egészségi állapotomat rendszeresen ellenőriztetem, és nem tudok olyan betegségről, amely részvételemet akadályozza. Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy szükség esetén sportorvosi vizsgálatnak vessenek alá, elsősegélyben részesítsenek, orvosi ellátáshoz arra az esetre, ha sérülést szenvedek, vagy megsérülök ezen a rendezvényen és elfogadom a rendezvény biztonsági szolgálatának, egészségügyi szolgálatának, orvosainak utasításait.
 3. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 15. életévemet, csak és kizárólag szülői felügyelet mellett vehetek részt a rendezvényen, ezzel a szülők vállalva minden esetleges következményt. A tényt miszerint szülői felügyelet mellett veszek részt a rendezvény szervezői, tulajdonosai a rendezvény sajátossága miatt nem minden esetben tudják ellenőrizni a helyszínen, ezért felelősséget nem vállalnak a nevezőért, résztvevőért, aki mégis szülői felügyelet nélkül vesz részt.
 4. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvény ideje alatt készült és rendezvénnyel összefüggésbe hozható összes kép és videó az Attoljó Kft. tulajdonában vannak, amelyeket felhasználhat bármilyen reklám és egyéb kommunikációs célra, Harmadik személy részére átadhatja és ezért a képeken és videókban szereplő személyek ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 5. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a ruhatár/öltöző sátorban elhelyezett bármilyen ruhák, csomagok, értékek, stb. eltűnése, rongálódása esetén a szervezők, rendezők, tulajdonosok felelősséget nem vállalnak. A ruhatár nem értékmegőrző, értékmegőrzést a rendezvény szervezői, rendezői, tulajdonosai nem vállalnak. Kijelentem, hogy rendezvény szervezőivel, tulajdonosaival szemben semmilyen engem ért kár esetén nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 6. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy kizárásra kerülhet az a nevező, résztvevő, aki nem teljesíti a távot, és ezáltal nem részesül befutó éremben.
 7. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a kinyomtatott Voucher/nevezési jegy hiányában nem vehetem át a kezdőcsomagot, a The Color Run hivatalos ruházata-, hivatalos karszalagja-, hivatalos rajtszáma viselése, minden részvételi-, nevezési- és egyéb feltételek elfogadása hiányában, nem vehetek részt az eseményen és nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek..
 8. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy tisztálkodásra alkalmas elkülönített helyet (fürdőt, zuhanyzót, stb.) a szervezők, rendezők, tulajdonosok nem kötelesek biztosítani és erre nem kötelezhetők.
 9. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvényen csak a szervezők, tulajdonosok által biztosított és árusított porokat használhatom. Más forrásból származó terméket nem vihetek be a rendezvény területre. Ezek megszegése esetén a szervezők, tulajdonosok kizárhatnak és eltávolíthatnak a rendezvény helyszínéről, továbbá jogi lépéseket tehetnek ellenem.
 10. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvény helyszínén semmilyen kereskedelmi és egyéb tevékenységet nem folytathatok a szervezők, tulajdonosok írásos beleegyezése nélkül. Ezek megszegése esetén a szervezők, tulajdonosok kizárhatnak és eltávolíthatnak a rendezvény helyszínéről, továbbá jogi lépéseket tehetnek ellenem.
 11. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az én felelősségem értesíteni a rendezvény szervezőit, rendezőit, tulajdonosait bármilyen esetleges jogellenes tevékenységről a verseny során, amely a tudomásomra jutott.
 12. Kijelentem, hogy a rendezvény ideje alatt semmilyen tudatmódosító szer vagy drog hatása alatt nem állok. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy szervezőknek, rendezőknek, tulajdonosoknak joguk van orvosi vizsgálat alá helyezni és amennyiben nem felel meg az egészségügyi állapotom, kizárni a versenyből.
 13. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvényen használt színporokat (Color safety report /mellékeltem legyen klikkelhető) saját felelősségemre engedem magamra, ruházatomra, stb. dobatni, vagy dobom magamra. Ebből keletkező anyagi vagy egészségügyi kockázatát megértettem, a The Color Run szervezőivel, rendezőivel, tulajdonosaival szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni, Velem szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, nem kezdeményezhetek és nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 14. Elfogadom, megértem és tudomásul veszem, hogy személyem bárminemű részvétele a The Color Run rendezvényen és a hozzá hasonló eseményeken, akciókon az egészségi állapotomra veszélyes, esetleg életveszélyes lehet, továbbá tudatában vagyok annak, hogy a The Color Run rendezvényen amin részt veszek, személyemet sérülések/halál is érheti. Amelyek lehetnek például: (I) végtagok megrándulása, kificamodása, (II) túlterhelődés, (III) mérgező növények érintése, (IV) lelki traumák, (V) egyéb testi sérülések, (VI) hosszabb ideig tartó bénulás, (VII) rovarok és egyéb állatok csípése, marása, harapása, (VIII) hősérülés, (IX) csonttörések, (X) fulladás, (XI) színporok okozta szem, bőr, fül, orr, és légúti panaszok, (XII) természeti katasztrófák, természeti csapások, időjárási tényező, stb. Ezek figyelembevételével csak akkor veszek részt a rendezvényen, hogyha teljesen felkészültnek érzem magamra egészségileg és fizikailag, megértem, tudomásul veszek és elfogadok minden olyan kockázatot, amely a rendezvényen való részvétellel jár. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülés, vagy más akár a korábbiakban nem említett bármilyen egészségkárosító esemény Nálam történő bekövetkezte vagy ruházatom, esetleg egyéb értékeim megrongálódása esetén a The Color Run szervezőivel, rendezőivel, tulajdonosaival szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni, Velem szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.. A nevezési feltételeket elfogadom.
 15. Megértem és tudomásul veszem annak ellenére, hogy a pálya műszaki biztosítása és minden résztvevő önfegyelme csökkentheti a baleseteket, a sérülések veszélye továbbra is létezik, erről engem megfelelően tájékoztattak, és kifejezem beleegyezésemet a fentebb feltüntetett kockázatokba. Továbbá tudatában vagyok annak, hogy a rendezvényen való részvételemmel összefüggésben egészségkárosodás, esetleg halál veszélye is fennállhat akár az esetleges pályaeszközöknél is, amelyek bizonyos előre nem látható körülmények között meglazulhatnak, elszabadulhatnak, stb., aminek következtében személyem egészségkárosodása, halála következhet be, aminek teljes mértékben tudatában vagyok, és ezen kockázatok elfogadását e nyilatkozat elfogadásával jelzem. A pálya minden kockázatát elfogadom, ismerteket ismeretleneket egyaránt, azokat is, amelyek a verseny szervezőinek, tulajdonosainak, rendezvénnyel kapcsolatba hozhatóan munkát végző személyek hanyagsága következtében jöhettek létre. Nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 16. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvényen használt színporok esetleg foltot hagyhatnak a ruházaton, egyéb tárgyakon, meghibásodást okozhatnak, stb. Ezért mindent elkövetek, hogy a rendezvényt követően megfelelően és a lehető legrövidebb idő alatt a tisztítást ellássam. Ezekkel összefüggésben keletkezett káraimért (színpor folthagyása ruházaton, egyéb eszközökön, stb.) nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 17. Ezúton nyilatkozom arról, hogy ha ezen rendezvényen való részvételem során észlelek szokatlan vagy biztos kockázatot/veszélyt, igyekezni fogok azért, hogy tovább ne versenyezzek és figyelmeztessem a szervezőket a pálya veszélyességének lehetséges kockázatára.
 18. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvény futóútvonalán részt venni csak az jogosult, aki az erre alkalmas típusú nevezést vásárolta meg, egyéb fentebb említett feltételeknek megfelel. A hivatalos jeggyel nem rendelkezők nem futhatnak.
 19. Tisztában vagyok azzal, hogy a szervezőknek, tulajdonosoknak jogukban áll elhalasztani, áthelyezni (más helyszín), esetleg lemondani a rendezvényt, illetve megváltoztatni a feltételeket, bármilyen okból kifolyólag, vagy az időjárási feltételek miatt, vagy olyan okok miatt, ami nem áll befolyásuk alatt, vagy amely hatással lehet a résztvevők egészségére és biztonságára. Ebben az esetben amennyiben nevező szeretne elállni a szolgáltatás igénybevételétől, de a jogilag biztosított 14 napos elállási időszak lejárt, a következő Magyarországon megrendezésre kerülő The Color Run rendezvényre érvényes a nevezése. A nevezés lemondására nincs lehetőség. Amennyiben ezt a lehetőséget nem fogadja el, úgy semmiféle visszatérítés nem jár a befizetett nevezési díjból. Ezúton nyilatkozom, hogy ebben az esetben Velem szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.Időjárás lemondási szabályzat:
  A „Color Runnerek”, nevezők, résztvevők biztonsága a legfontosabb dolog, és ha az alábbiakban felsorolt ​​veszélyes időjárási feltételek bármelyike ​​jelen van az esemény napján, az esemény késleltethető vagy elhalasztható. Ha az időjárási körülmények vagy más fizikai körülmények veszélyeztetik a résztvevőket, a The Color Run szervezői, tulajdonosai fenntartják a jogot az esemény megszakítására. A kevésbé fenyegető körülmények alapján is megváltoztathatják a rendezvény előzetes menetét vagy a teljes rendezvény lebonyolítását, hogy biztosítsák a résztvevők és a helyszínen tartózkodók biztonságát. Ezek a feltételek az “vis maior” alá tartoznak, és nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díjra, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
  Fenyegető időjárási viszonyok:
  Az eseményt el lehet törölni vagy késleltetni lehet, ha a következő időjárási feltételek bármelyike ​​fennáll: Orkán erejű szél, tornádó, villámlás, heves esőzés, nagy erejű vihar, földrengés, földcsuszamlás, egyéb időjárási körülmények – vagy Zombi Apocalipszis – soha nem tudhatod ?
  Az esemény kezdete / az esemény törlése:
  Az esemény kezdete a kiküldött kezdési időponttól először egy órával késleltethető, ha a fent említett feltételek bármelyike ​​fennáll. Az esemény akkor törölhető, ha az időjárási viszonyok bármelyike ​​tartósan fennmarad: Orkán erejű szél, tornádó, villámlás, heves esőzés, nagy erejű vihar, földrengés, földcsuszamlás, egyéb időjárási körülmények.
  Az esemény törlése:
  A rendezvény szervezői, tulajdonosai saját hatáskörükön kívül a város és a helyi rendvédelmi szervek utasításai szerint is jogosultak a rendezvény beszüntetésére. Ha az időjárási viszonyok fenyegetése az esemény törlését vonja maga után, akkor ezek a feltételek az “vis maior” alá tartoznak, és nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díjra, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
  A lemondás esetén az összes nevező, aki addig nem vette át kezdőcsomagját kap egy e-mailt, és tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy miként kaphatják meg a kezdőcsomagjukat. Ezt a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük. Nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díj, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
  A lemondás kiértesítése:
  Ha az esemény törlése több mint 24 órával az esemény előtt történik: értesítjük a résztvevőket e-mailben. Ezt a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük. Nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díj, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
  Ha az esemény törlésre kerül kevesebb, mint 24 órával az indulás előtt történik: értesítjük a résztvevőket e-mailben. Ezt a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük. Nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díj, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
  Ha az esemény törlésre kerül az esemény ideje alatt, akkor helyszínen értesítjük a résztvevőket. Ez akkor következik be, ha az időjárás milyensége vagy riasztási szintje ezt indokolttá teszi. Nem adnak visszatérítési jogot semmilyen nevezési és egyéb díj, vagy jövőbeni eseményre történő jóváírására, visszafizetésére.
 20. Ön 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a The Color Run weboldalán a regisztrációs felületének igénybevételével megkötött szerződéstől (nevezéstől).

Az elállási határidő:

Attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megbízott fél, a szolgáltatást megrendelte, nevezését elküldte a https://thecolorrun.hu/regisztracio oldalon; kivételt képez a „vis maior” esete.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus levélben) a fejlécben megjelölt The Color Run magyarországi licensz tulajdonosának elérhetőségére.  Erre használja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát.

A Fogyasztó (nevező) határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót (nevezőt) terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent említetten meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó (nevező) az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Ha a Fogyasztó (nevező) eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Attoljó Kft. az Ön által teljesített nevezési díjat visszatéríti. Az Attoljó Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön a banki átutalás igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási joggal kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy rendelkezik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében fogyasztónak minősül.

 1. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvény helyszínén parkolónak kialakított terület nem őrzött parkoló. Gépjárművekért, benne hagyott tárgyakért, értékekért, keletkezett károkért a rendezvény tulajdonosai, szervezői felelősséget nem vállalnak, nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 2. Ezennel kifejezem hozzájárulásomat ahhoz, jóváhagyásomat adom arra, hogy a szóban forgó esemény tulajdonosai, szervezői korlátozás nélkül, bármilyen célból használják és az elérhető média segítségével terjesszék az eseményen, az eseménnyel összefüggésbe hozható helyszíneke készült valamennyi fényképet, videó felvételt, filmet, képet és hangfelvételt, vagy bármely más hang- vagy képfelvételt, mégpedig bármilyen ellenszolgáltatás vagy szerzői jogkövetelés nélkül. Tudomásul veszem, hogy ebben a nyilatkozatban fentebb említett The Color Run rendezvény előkészítésével és biztosításával megbízott személyek és az Ő képviselőik az egész világra kiterjedő korlátozás nélküli joggal bírnak a személyem ábrázolását és rólam szóló információkat a The Color Run lefolyásával és propagálásával összefüggésben használni, nyilvánosságra hozni, publikálni, leadni, sugározni, vagy egyéb módon terjeszteni. Úgyszintén hozzájárulok ahhoz, hogy az alakom, illetve azok az adatok, amelyek a rendezvény tulajdonosainak, szervezőinek megadtam, megjelenjenek a televízióban, konkrétan a kábeltelevíziós, műholdas, a helyi televíziós műsorokban, stb., bármilyen nyomtatott anyagban, és egyéb formátumban vagy egyéb médiumon (beleértve az elektronikus, social médiát, pl.: YouTube, Vimeo, Facebook, Instragram, stb ), személyem felé bármilyen ellenszolgáltatás, bármilyen pénzügyi teljesítés nélkül. Végül kifejezetten lemondok bármilyen peres eljárás kezdeményezésének jogáról, illetve bármilyen károk behajtásának jogáról éppúgy licensz tulajdonossal szemben (Attoljó Kft.), a The Color Run szervezőivel szemben (Attoljó Kft.), a The Color Run tulajdonosaival szemben (The Color Run, LLC, a Delaware limited liability company), mint a további személyekkel szemben akik összefüggenek a rendezvénnyel, mint például szponzorok, támogatók, promóterek, reklámozók, az ő képviselőik, jogutódaik, továbbá minden olyan személlyel szemben, akik bármilyen módon közreműködtek ebben a rendezvényben, mivelhogy ezek a velük szembeni követelések részemre a rendezvényen valórészvételemmel – konkrétan a szerzői jogaimnak a feltüntetett személyek általi felhasználásával – kapcsolatban keletkeznek.
 3. Kijelentem, hogy rendezvény szervezőivel szemben semmilyen engem ért kár esetén nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.

További versenyszabályok, amelyeket minden résztvevő elfogad a nevezés elküldése, továbbá rendezvény helyszínre érkezés pillanatában:

 1. A rajtszámot a hivatalos rendezvényruházat pólóján elöl, jól látható helyen, a hivatalos TCR póló brandjének, névadó szponzor logójának eltakarása nélkül, nyomtatott oldalával kifelé kell viselni. A rajtszámot összehajtani, hátoldalával előre felhelyezni nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban talál a nevező.
 2. A rajtszámot, nem szabad eltávolítani, amíg a nevező el nem hagyja a kijelölt pályát és meg nem kapta a befutó érmét.
 3. A rajtszámon található perforált rész a befutást követően a befutó érem (egyéb perforáció is lehet rajta) átvételéhez szükséges. Ezt a helyszínen dolgozó, ezzel a munkafeladattal foglalkozó munkatársunk valamelyikének, vagy jelenlétében a nevezőnek kell letépnie a rajtszámról és azt átadnia a munkatársunknak. Rajtszám és/vagy perforált rész esetleges elvesztés, megrongálódás esetén a rendezők megtagadhatják az érem átadását.
 4. Kizárásra kerülhet az a nevező, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem pólóján előre tűzve fentebb említett feltételeknek megfelelően viseli a rendezvény ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a rendezvény – szervezők, tulajdonosok által kitűzött – teljes távját.
 5. A rendezvény kijelölt útvonalát elhagyó, a résztvevő társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító nevezők, résztvevők a rendezvényből kizárásra kerülnek. Indokolt esetben rendőrségi és egyéb intézkedést vonhat maga után.
 6. A rendezvényen kísérő autó, kerékpár és egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett. Kerekesszék és Handbike használata megengedett.
 7. Frissítőponton ital átadása a résztvevők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon és tulajdonosok, szervezők egyéb utasításainak megfelelően engedélyezett.
 8. A rendezvényen görkorcsolyázni, kerékpározni, a szervezők, tulajdonosok egyéb engedélye hiányában rajtszám és/vagy nem a rendezvény hivatalos pólója nélkül futni tilos, kizárást von maga után. Kivételt képez, ha erre külön megállapodás született a tulajdonossal, szervező céggel.
 9. Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, bárminemű hirdetés, terjesztés vagy más futóverseny, esemény népszerűsítése csak a szervezők, tulajdonosok előzetes írásos engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 10. Az esemény szervezői, tulajdonosai szervezési és egyéb okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
 11. Az esemény szervezői, tulajdonosai fenntartják az útvonal, a program, helyszín és időpont változtatás jogát.
 12. A nevezés lemondására nincs lehetőség. Semmiféle visszatérítés nem jár a befizetett nevezési díjból. A nevezést egyszer lehet módosítani két héttel a verseny kezdetéig, de a nevezésben és/vagy átvett kezdőcsomagban található póló méretén már nem lehet módosítani. A résztvevőnek az a lehetőség áll rendelkezésére, hogy átadja a nevezést egy másik személynek. A módosítás csak abban az esetben lehetséges, hogyha nem kedvezményes jegyet vásárolt az illető. Kedvezményes jegynek számít: early bird, csapat nevezés, támogatói jegyek.
 13. A nevezési lap kitöltésével, nevezési díj kifizetésével, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás, versenyszabályzat, nevezési feltételek, jogi felelősségi nyilatkozat egészségkárosodás esetén és a szerzői jogok használatával kapcsolatban feltételeit.
 14. Extrém időjárási körülmények között szervező, tulajdonos, rendező fenntartja a jogot, hogy egyes rendezvényelemeket nem állít fel vagy pedig a rendezvényt törli. Ebben az esetben a nevezők, résztvevők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk, ebben az esetben szervezők, tulajdonosok nevezővel, résztvevővel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 15. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rendezvény esetleges törlése esetén nevezőknek/résztvevőknek semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk, ebben az esetben szervezők, tulajdonosok nevezővel, résztvevővel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, nem kezdeményezhetek, nem érvényesíthetek semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt, résztvevőkkel szemben jogi felelősséggel, kártérítéssel nem tartoznak, és nem kötelezhetem erre Őket, polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezhetek.
 16. Semmilyen valós nevezőtől, résztvevőtől eltérő személy nem írhatja alá egy másik 18. életévét betöltött résztvevő, nevező Nevezési jegyét.
 17. A résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a verseny szervezőit, biztonsági személyzetét vagy az önkénteseket, ha valaki megsérült, vagy az útvonal valami nem előre látható, szervezőkön kívülálló okból nem biztonságos vagy bármilyen más aggodalma van.
 18. A résztvevőknek a biztonságuk érdekében szabad kezekkel kell végig menniük a távon. Semmilyen tárgyat nem vihetnek magukkal. Bármilyen tárgyat, amit tiltás ellenére bevisznek a futó útvonalra és a telefont is csak saját felelősségükre tarthatják maguknál. Ezek megszegése, bármilyen ebből adódó károkozás vagy más személyben egészségkárosodás okozása esetén a szervezők, tulajdonosok kizárhatják és eltávolíthatják a rendezvény helyszínéről, továbbá jogi lépéseket tehetnek ellene, és az okozott kár megtérítésére kötelezik.
 19. A résztvevőknek a rendezvény szervezői, tulajdonosai által kijelölt útvonalán kell végig haladniuk, menetiránnyal megegyezően, társait semmilyen módon nem veszélyeztetve.
 20. Az futóútvonalra nem szabad se ételt, se éles tárgyat, szúró- és lőfegyvert, balesetveszélyes tárgyat be vinni.
 21. A résztvevőknek a nyilvános mosdókat kell használniuk. Nincs kivétel. Ezek megszegése esetén a szervezők, tulajdonosok kizárhatnak és eltávolíthatnak a rendezvény helyszínéről, továbbá jogi lépéseket tehetnek ellenem, és az okozott kár megtérítésére köteleznek.
 22. A terhes és fogyatékkal élő résztvevőkők kötelesek kikérni az orvosuk véleményét a rendezvényen való részvétellel kapcsolatban.
 23. A résztvevők kötelesek várni, amíg a tulajdonos/szervező/önkéntes/biztonsági szolgálat/közreműködő engedélyt nem ad a pálya használatára. A versenyzők kötelesek követni minden utasítást, amit a tulajdonosok/szervezők/önkéntesek/biztonsági szolgálat/közreműködők kiadnak.
 24. A rendezvény teljes területén tilos a nyíltláng használata, dohányzás, bármilyen éles, vágó és szúró eszköz, petárda, tűzijáték vagy bármiféle pirotechnikai eszköz, illetve riasztó-, és lőfegyver használata.
 25. A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői, tulajdonosai a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban GDP szabályainak megfelelően tárolják és a fent említettek alapján használják.
 26. A rendezvényre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos, továbbá fent említett módon egyéb információt küldjön.

A nyilatkozatot rendesen elolvastam, értem az összes részét és azt szabad akaratomból, nyomás és ráhatás nélkül, felelősségem teljes tudatában, továbbá nevezésem elküldésével elfogadom. Amennyiben még nem töltöttem be a 18. életévemet, az egyik szülőm, vagy pedig jogi képviselőm is tud és beleegyezett a rendezvényen való részvételemről, elfogadta a feltételeket, vállalva ezzel minden esetleges következményt.